Heeft u een vraag neem direct contact met ons op:

Uw Riool - Onze Zorg

Vetput lediging

Wij zijn NIWO erkend inzamelaar van afvalstoffen, u krijgt van ons een begeleidingsbrief na het ledigen van de afscheider. U kunt met ons ook een contractuele verplichting aangaan zodat wij iedere afgesproken periode automatisch bij u terugkomen. U als afzender tekent dat u afstand doet van u goederen (inhoud put) en wij tekenen voor ontvangst van u goederen. NU EN ANDERS NIET zijn wij als inzamelaar verantwoordelijk voor de ingezamelde stoffen. Laat nooit uw put ledigen als u geen begeleidingsbrief ontvangt. Wij bufferen de stoffen op en zorgen voor afvoer naar een eindverwerker.