Rioolreparatie

U heeft een rioolbreuk onder de vloer of buiten? U heeft dit zelf ontdekt of het is door een inspectie ontdekt. Dan moet dit gemaakt worden. De meest voorkomende breuk in de riolering is aan de voorgevel. De riolering hangt binnen op aan de fundering of aan de vloer. Buiten ligt die in het zand of in de klei. Dit gaat zakken waardoor het riool ook zakt en afbreekt aan de gevel, omdat die vastzit in de fundering.

Afhankelijk van de rioolbreuk moet er gekeken worden naar de aanpak van het probleem. In de meeste gevallen is het wel op te lossen.
Foto van Rioolreparatie Achtergrond lijnen
Foto van Rioolreparatie Achtergrond lijnen mobiel
Foto van Rioolbreuk buiten

Rioolbreuk buiten

Zit de breuk buiten de woning, dan is het een kwestie van de leiding opgraven. Als er voldoende werkruimte is en de buis goed vrij ligt, dan kan de reparatie worden uitgevoerd. Daarna wordt het gat weer dichtgemaakt en wordt het eventuele straatwerk weer dichtgestraat.

Rioolbreuk onder de woning

Zit de rioolbreuk onder de woning, dan is het afhankelijk van de ruimte in de kruipruimte en of er een luik is. Kan je in de kruipruimte komen, dan kan er een persoon in. Er blijft voor de veiligheid altijd iemand bij het luik staan. De reparatie kan dan uitgevoerd worden. Het blijft altijd lastiger werken aangezien er in de meeste gevallen weinig werkruimte is.

Zit er geen luik in de vloer, dan graven wij buiten de fundering een groot gat en graven daarna onder de fundering door. Hier gaat veel tijd inzitten voordat je een veilige werkruimte hebt. Daarna kan de reparatie uitgevoerd worden. Als je geluk hebt, dan is de kruipruimte leeg zodat je het werk kunt doen. In het ergste geval is deze volgereden met zand. Dan moet of de vloer eruit, of er moet een tunnel onder het huis gemaakt worden.

Een breuk in de vloer

Zit er een breuk in de vloer, dan moet de vloer eruit gehaald worden. Hak- en breekwerk wordt door derden uitgevoerd. Dit zijn meestal reparaties waar veel tijd in gaat zitten. Afhankelijk van de situatie kijken wij naar de manier van aanpak.
© 2024 Boers vof. Website ontwikkeld door BoersWeb