Heeft u een vraag neem direct contact met ons op:

Uw Riool - Onze Zorg

Gemeentelijke spelregels Gemeente Schouwen Duiveland

De basis van de regel is dat de gemeente aansprakelijk is voor het beheer en de werking van het gemeenteriool. De burger is aansprakelijk voor de eigen huisaansluiting. Overlast ten gevolge van nalatigheid van de gemeente ten aanzien van het gemeenteriool moet dan ook door de gemeente worden opgelost. Problemen in de huisaansluiting zijn in principe de verantwoordelijkheid van de eigenaar van het pand.

EN DAN NOG DE KOSTEN...

Het antwoord op de vraag wie er moet betalen hangt af van de oorzaak van de verstopping. De kosten zijn in principe altijd voor de verantwoordelijke partij.

Een verstopping in de huisaansluiting is dus altijd de verantwoordelijkheid van de eigenaar van het pand omdat er van deze aansluiting niemand anders gebruik maakt.

Anders ligt het als de oorzaak van de problemen gezocht moet worden in:

• de ingroei in het riool van boomwortels van bomen in gemeentegrond;
• beschadigingen tengevolge van verkeersbelastingen.

In deze gevallen is de gemeente verantwoordelijk, mits de gemeente vooraf geïnformeerd is voordat de kosten zijn gemaakt!!

Als er kosten worden gemaakt door één van de partijen terwijl de verantwoordelijkheid bij de andere

partij ligt, moeten de kosten worden vergoed door de verantwoordelijke partij.
Zie verder;  www.schouwen-duiveland.nl